نوشته‌هایی با برچسب "بهبود کارکرد مغز"

تقویت حافظه! یادگیری زبان خارجی سبب بهبود کارکرد مغز می شود. تقویت حافظه! یادگیری زبان خارجی سبب بهبود کارکرد مغز می شود.

سرویس زناشویی جوان ایرانی؛ بخش رازهای موفقیت:. اختصاصی دلگرم: مطالعات اخیر نشان می دهد افرادی که به یادگیری زبانی غیر از زبان مادری شان مبادرت می ورزند از زوال و کم کاری مغزشان جلوگیری می کنند. تحقیقات جدید نشان می دهد که صحبت کردن به دو یا چند زبان مختلف از مغز به نحو عالی محافظت می کند و سبب بهبود کارکرد آن می شود. یادگیری زبان خارجی و تقویت حافظه!. این تحقیق که شامل 835 نفراسکاتلندی با زبان مادری انگلیسی بود از نوجوانی تا سنین میانسالی این افراد را تحت آزمایش قرار داد به این ترتیب که در سن 11 سالگی به آنها تست های مهارت ذهنی داده شد و سپس در

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه