پسرها در تولد و مردها در مرگ نسبت به دخترها و زن‌ها پیشتازند

پسرها در تولد و مردها در مرگ نسبت به دخترها و زن‌ها پیشتازند

پسرها با ۱۹ هزار و ۵۸۵ تولد بیشتر و مردها با ۱۱ هزار و ۹۶۱ مرگ بیشتر نسبت به دختران و زنان پیشتاز‌ند.

تسنیم، از ابتدای سال جاری تاکنون 816 هزار و 93 نفر در کشور متولد شده‌اند که این رقم نسبت به ابتدای هفته گذشته تاکنون 28 هزار و 92 نفر افزایش داشته است. از میان متولدین سال جاری 417 هزار و 839 نفر پسر و 398 هزار و 254 نفر دختر هستند.

636 هزار و 552 نفر از متولدین سال جاری در نقاط شهری و 179 هزار و 541 نفر در نقاط روستایی به دنیا آمده‌‌اند. در این میان تعداد افراد متولد شده در نقاط شهری نسبت به ابتدای هفته گذشته تاکنون 21 هزار و 912 نفر و تعداد افراد متولد شده در نقاط روستایی در همین مدت 6 هزار و 180 نفر افزایش داشته است.

از ابتدای سال جاری تاکنون 199 هزار و 361 نفر دار فانی را وداع گفته‌‌اند که این تعداد نسبت به ابتدای هفته گذشته تاکنون 6 هزار و 862 افزایش داشته است. از میان فوت شدگان سال جاری تاکنون 105 هزار و 661 نفر مرد و 93 هزار و 700 نفر زن هستند که هر یک نسبت به ابتدای هفته گذشته تاکنون 3 هزار 637 نفر و 3 هزار و 225 نفر افزایش داشته است. 127 هزار و 591 نفر از فوت شدگان سال جاری در نقاط شهری و 71 هزار و 770 نفر ازآنها در نقاط روستایی بوده‌اند.

11 هزار و 762 نفر از فوت شدگان سال جاری تاکنون در گروه سنی 0 تا 14 سال، 15 هزار و 948 نفر از آنها در گروه سنی 15 تا 29 سال، 53 هزار و 628 نفر از آنها در گروه سنی 30 تا 64 سال قرار دارند اما بیشترین افراد فوت شده با 118 هزار و 23 مورد در گروه سنی 65 ساله و بالاتر قرار دارند. افزایش طبیعی جمعیت در سال 1392 تاکنون نیز 616 هزار و 732 نفر بوده است.

/111/

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه