پاسخ به سوالات شرعی در مورد وضو

پاسخ به سوالات شرعی در مورد وضو

پاسخ به سوالات شرعی در مورد وضو

پاسخ به سوالات شرعی در مورد وضو از رساله امام خمینی(ره)

سئوال: اگر انسان در هنگام وضو شک کند که مسح را صحیح انجام داده یا نه، دوباره مسح کند وضوی او چه حکمی دارد؟

جواب: جای مسحی که کشیده خشک کند و مجدداً مسح بکشد اشکالی ندارد. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره), ج۱, س۳۹, س۵۲)
سئوال: در رساله آمده که شستن یک بار دست‌ها و صورت در وضو واجب است، بار دوم مستحب و بار سوم حرام است، منظور از این شستن‌ها چیست؟

جواب: یعنی به قصد وضو یک بار کامل صورت یا دست‌ها را وضو بدهد نه اینکه آب تنها بریزد و یا اینکه بدون قصد وضو دست به صورت و دست‌ها بکشد. .(ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره) ج۱, س۳۳۰)
سئوال: در وضو چه قسمت‌هایی از محل وضو باید خشک باشد و تری آن موجب اشکال وضو می‌گردد؟

جواب: جای مسح سر و پاها باید خشک باشد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع ج۱, م۲۵۶)
سئوال: گفته شده هنگام شستن دست‌ها هنگام وضو لابلای انگشتان نیز باید شسته شود، حال اگر کسی به علت ندانستن مسأله دست‌ها را از آرنج تا نوک انگشتان شست ولی لابلای انگشتان را نشست آیا وضوی او اشکال دارد؟ نماز خوانده شده با آن چه حکمی دارد؟

جواب: اگر می‌داند که آب وضو به لابلای انگشتان هم می‌رسیده است اگرچه دست به آنها نمی‌مالیده، وضو صحیح است، والا وضو باطل و قضای نمازهایی که با وضوی باطل خوانده شده واجب است. .(ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره) ج۱, س۲۵)
سئوال: آیا نیت برای وضو واجب است و اگر نماز با وضوی بدون نیت خوانده شود آیا اشکال دارد؟

جواب: بلی ـ نیت برای وضو لازم و واجب است، ولی مگر می‌توان عملی را بدون نیت انجام داد. همین مقدار که شما تصمیم می‌گیرید که وضو بگیرید که با طهارت باشید، نیت است و ذکر نیت به زبان لازم نیست. .(ر.ک تحریر الوسیله امام خمینی(ره), ج ۱, ص۲۸ و۲۹, م۱۸۰)
سئوال: اگر جوهر خودکار بر روی دست کشیده شود به وضو اشکال وارد می‌شود؟ و اگر قیر و مثل آن باشد که به راحتی پاک نشود، چه حکمی دارد؟

جواب: اگر جوهر خودکار جرم داشته باشد که مانع رسیدن آب وضو به پوست شود، برای وضو اشکال ایجاد می‌کند و نیز قیر و امثال آن برای وضو باید برطرف شود ـ بلی، اگر در آخر وقت باشد که فرصت برای پاک کرن ندارد به همان حال وضو بگیرد و احتیاطاً تیمم هم بنماید. .(ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره) ج۱, س۴۱)


مطالب بیشتر در این مورد

امام خمینی در روز عاشورای سال ۱۳۴۲

حکم رقص زن برای همسرنظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه