نحوه بوجود آمدن خودتان را ببینید!!!

سرویس زناشویی جوان ایرانی؛ بخش بارداری و زایمان:

لینارت نیلسون (Lennart Nilsson) دوازده سال از عمر خود را صرف تهیه تصاویری از رشد نوزاد درون رحم کرد. این تصاویر باورنکردنی با استفاده از دوربین های معمولی مجهز به لنز ماکرو و همچنین میکروسکوپ الکترونی گرفته شده است. در این تصاویر مراحل رشد نوزاد از ابتدای لقاح تا کامل شدن جنین و تبدیل به...

نحوه بوجود آمدن خودتان را ببینید!!! - تصویر 1

 اسپرم در لوله فالوپ (لوله شیپور رحمی)

baby

تخمک

 

baby

یه قرار ملاقات... اما نه معمولی!

baby
 

لوله فالوپ

baby
 

دو اسپرم در تماس با تخمک

 

baby

اسپرم برنده!

baby
 

اسپرم

baby
 

روز پنجم-ششم

baby
 

روز هشتم. جنین به دیوار رحم چسبده است

baby
 

مغز جنین شکل می گیرد

baby
 

روز ۲۴ام. بعد از ۱۸ روز قلب شروع به شکل گیری می کند. می دانیم که جنین یک ماه ه��چ استخوانی ندارد

baby
 

4 هفته

baby
 

4-5 هفته

baby
 

هفته پنجم: تقریبا ۹ میلی متر. به وضوح صورت جنین با سوراخ چشم و بینی و دهان مشخص است

baby
 

40 روز بعد

baby
 

هفته هشتم. جنین به سرعت در کیسه رحمی رشد می کند

baby
 

هفته دهم. پلک ها نیمه باز هستند. در روزهای آتی کاملا بسته خواهند شد

baby
 

فته شانزدهم. جنین از دست هایش برای شناخت محیط پیرامونش استفاده می کند

baby
 

شبکه ای از رگ های خونی را مشاهده می کنید. در واقع بدن در حال ساخت استخوان است و این رگ ها تغذیه کننده استخوان بدن خواهند بود

baby
 

هفته هجدهم. ابعاد تقریبا ۱۴ سانتی متر. اکنون می تواند صدا های بیرون را درک کند

baby
 

هفته نوزدهم

baby
 

هفته بیستم. تقریبا ۲۰ سانتی متر. موهای پشمالویی بر روی سر و صورت نوزاد ایجاد می شود. این موها را با نام لانوگو (lanugo) می شناسند

baby
 

هفته بیست و چهارم

baby
 

هفته بیست و ششم

baby
 

6 ماه بعد. جنین کامل شده و نوزاد آماده ترک رحم می شود. در این زمان جنین به سمت پایین می چرخد تا راحت تر بتواند خارج شود

baby
 

هفته ۳۶ ام. نوزاد چهار هفته دیگر دنیا بیرون را خواهد دید

baby
 

 

منبع : ایران ویج
لینارت نیلسون (Lennart Nilsson) دوازده سال از عمر خود را صرف تهیه تصاویری از رشد نوزاد درون رحم کرد. این تصاویر باورنکردنی با استفاده از دوربین های معمولی مجهز به لنز ماکرو و همچنین میکروسکوپ الکترونی گرفته شده است. در این تصاویر مراحل رشد نوزاد از ابتدای لقاح تا کامل شدن جنین و تبدیل به...

نحوه بوجود آمدن خودتان را ببینید!!! - تصویر 28

اسپرم در لوله فالوپ (لوله شیپور رحمی)

baby

تخمک

baby

یه قرار ملاقات... اما نه معمولی!

baby

لوله فالوپ

baby

دو اسپرم در تماس با تخمک

baby

اسپرم برنده!

baby

اسپرم

baby

روز پنجم-ششم

baby

روز هشتم. جنین به دیوار رحم چسبده است

baby

مغز جنین شکل می گیرد

baby

روز ۲۴ام. بعد از ۱۸ روز قلب شروع به شکل گیری می کند. می دانیم که جنین یک ماه هیچ استخوانی ندارد

baby

4 هفته

baby

4-5 هفته

baby

هفته پنجم: تقریبا ۹ میلی متر. به وضوح صورت جنین با سوراخ چشم و بینی و دهان مشخص است

baby

40 روز بعد

baby

هفته هشتم. جنین به سرعت در کیسه رحمی رشد می کند

baby

هفته دهم. پلک ها نیمه باز هستند. در روزهای آتی کاملا بسته خواهند شد

baby

فته شانزدهم. جنین از دست هایش برای شناخت محیط پیرامونش استفاده می کند

baby

شبکه ای از رگ های خونی را مشاهده می کنید. در واقع بدن در حال ساخت استخوان است و این رگ ها تغذیه کننده استخوان بدن خواهند بود

baby

هفته هجدهم. ابعاد تقریبا ۱۴ سانتی متر. اکنون می تواند صدا های بیرون را درک کند

baby

هفته نوزدهم

baby

هفته بیستم. تقریبا ۲۰ سانتی متر. موهای پشمالویی بر روی سر و صورت نوزاد ایجاد می شود. این موها را با نام لانوگو (lanugo) می شناسند

baby

هفته بیست و چهارم

baby

هفته بیست و ششم

baby

6 ماه بعد. جنین کامل شده و نوزاد آماده ترک رحم می شود. در این زمان جنین به سمت پایین می چرخد تا راحت تر بتواند خارج شود

baby

هفته ۳۶ ام. نوزاد چهار هفته دیگر دنیا بیرون را خواهد دید

baby

منبع : ایران ویج

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه