عکس سنگ قبر مرتضی پاشایی خواننده محبوب

سنگ قبر متفاوت مرتضی پاشایی (عکس)

بر روی این سنگ قبر عکس مرتضی پاشایی قبل و بعد از گرفتن بیماری سرطان منتشر شده است.

قبر مرتضی پاشایی

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه