علت مکروه بودن روزه در روز عاشورا

مکروه بودن روزه

علت مکروه بودن روزه در روز عاشورا

امام رضا(ع) فرموده‌اند: که هر که ترک کند سعی درحوائج خود را در روز عاشور و پی کاری نرود؛ حق تعالی حوائج دنیا و آخرت او را برآورد.

روزه روز عاشورا مکروه است. علماء شیعه روزه این روز را مکروه می دانند و روایات فراوانی از روزه این روز نهی کرده است. فقهاى شیعه فتوا به کراهت روزه در روز عاشورا داده‏ اند و حتى برخى، از قبیل بحرانى و مجلسى آن را تحریم نموده‏ اند. اینک به ادله کراهت اشاره مى‏کنیم:

۱-روزه عاشورا سنتى براى دشمنان دین و اهل بیت بوده است، که مسلمین نباید این سنت را احیا کرده، خود را به آن شبیه کنند.

۲- روایاتى که دلالت بر جواز یا امر بر روزه عاشورا دارد را مى ‏توان حمل بر امساک به جهت حزن نمود، نه به جهت روزه ‏دارى، و یا این که مى‏ توان حمل بر تقیه کرد.

۳-روزه چنین روزى نزد اهل بیت و اصحاب آنان معهود نبوده و سیره آنان نبوده است.

۴- روایاتى که ظهور در منع تحریمى دارند را به جهت قرینه وحدت سیاق بین آن‏ها و روایات نهى از روزه روز عرفه، حمل بر کراهت مى‏ کنیم، خصوصاً آن که برخى از روایات ناهیه ظهور در کراهت دارد.

جماعت بسیارى از فقهاى امامیه به استحباب امساک تا وقت عصر، نه به قصد روزه فتوا داده‏ اند؛ همچون شهید ثانى، محقق کرکى، علامه حلّى، محقق اردبیلى، شهید اول، شیخ بهایى، سبزوارى، فیض کاشانى، حرّ عاملى، مجلسى، کاشف الغطأ، نراقى، محقق قمى و… روایات متعددی وجود دارد که نشان دهنده این مطلب است که با واجب شدن روزه ماه رمضان دیگر روزه این روز از وجوب خارج گردیده و ترک روزه آن سزاوارتر است. امام رضا(علیه السلام) فرموده‌اند که هر که ترک کند سعی درحوائج خود را در روز عاشور و پی کاری نرود حق تعالی حوائج دنیا و آخرت او را برآورد.

علامه مجلسی در زادالمعاد فرموده است: بهتر آن است که روز نهم و دهم را روزه ندارد زیرا که بنی‌امیه این ۲ روز را برای برکت و شماتت بر قتل آن حضرت روزه می‌داشتند و احادیث بسیاری در فضیلت این ۲ روز و روزه آنها بر حضرت رسول بسته‌‌اند و از طریق اهل بیت(ع) احادیث بسیار در مذمت این ۲ روز خصوصا روز عاشور وارد شده است.

امام صادق(ع) در پاسخ عبدالله ابن‏‌سنال که در مورد روزه گرفتن در این روز سوال کرده است می‏‌فرمایند: روزه بگیر بدون قصد کردن، و افطار کن بدون این که قصد عصیان داشته باشی، و روزه عاشورا را تمام نگیر و بعد از عصر افطار کن و گر چه به نوشیدن مقداری آب باشد.

چرا کسب درآمد(در روز عاشورا) مکروه است؟

بنی‌امیه از برای برکت آذوقه سال را در روز عاشور در خانه ذخیره می‌کرده‌اند. امام رضا(علیه السلام) فرموده‌اند که هر که ترک کند سعی درحوائج خود را در روز عاشور و پی کاری نرود حق تعالی حوائج دنیا و آخرت او را برآورد و هر که روز عارشورا، روز مصیبت و اندوه و گریه او باشد،

حق تعالی روز قیامت را روز فرح و سرور و شادی او گرداند و دیده‌اش در بهشت روشن گردد. هر که روز عاشورا را روز برکت نامد و برای منزل خود در آن روز چیزی ذخیره کند خدا آن ذخیره را برای او مبارک نگرداند و در روز قیامت با یزید و عبیدالله بن زیاد و عمربن سعد محشور گردد.

 
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه