دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان

دعای بیست و دومین ماه رمضان

ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهمّ افْتَحْ لی فیهِ أبوابَ فَضْلَکَ وأنـْزِل علیّ فیهِ بَرَکاتِکَ وَوَفّقْنی فیهِ لِموجِباتِ مَرْضاتِکَ واسْکِنّی فیهِ بُحْبوحاتِ جَنّاتِکَ یا مُجیبَ دَعْوَةِ المُضْطَرّین.خدایا بگشا به رویم در این ماه درهاى فضلت و فرود آر برایم در آن برکاتت را و توفیقم ده در آن براى موجبات خوشنودیت و مسکنم ده در آن وسط‌هاى بهشت اى اجابت کننده خواسته‌ها و دعاهاى بیچارگان.

فضل الهی
شرح دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان

اللهم افتح لی فیه ابواب فضلک و انزل علی فیه برکاتک و وفقنی فیه لموجبات مرضاتک و اسکنی فیه بحبوحات جناتک یا مجیب دعوه المضطرین” “خدایا در این روز بر روی من درهای فضل و کرمت را بگشای و بر من برکاتت را نازل فرما و بر موجبات رضا و خشنودیت موفق بدار و در وسط بهشت هایت مرا مسکن ده ای پذیرنده دعای مضطر پریشان

اللهم افتح لی فیه ابواب فضلک “خدایا در این روز بر روی من درهای فضل و کرمت را بگشای

منظور از ابواب چیست؟

در این دعا از خداوند خواستاریم که دربهای فضل و کرم خود را بر روی ما بگشاید، حال می خواهیم بدانیم که منظور از ابواب (دربها) چیست؟ اگر به ظاهر آن نظر اندازیم می بینیم که ابواب همان موانعی هستند که برای واردشدن به مکان های مورد نظر نیاز به فتح و گشودن آنها داریم که برای فتح و گشودن آنها نیز نیاز به مفتاح و کلید داریم

آن هم کلیدی که مخصوص درب مورد نظر باشد چرا که اگر کلید هر درب در جای خود قرار نگیرد آن درب گشوده نمی شود مگر اینکه شاه کلید داشته باشیم که آن کلیدی است که تمام دربها را می گشاید…

و اگر به بطن آن نظر کنیم منظور از ابواب (دربها) همان دربها و ورودی هایی است که بر اساس رضا و خشنودی خداوند و یا خشم و غضب او باز می گردد، به فرض مثال: هنگامی که بنده ای گناه و معصیتی از پروردگار خویش انجام می دهد آنگاه است

آن معصیت و گناه سبب گردیده است تا یکی از درب های خشم و غضب الهی بر روی او باز گردد که کلید بازشدن این درب انجام آن گناه می باشد…

منظور از فضل الهی چیست؟

برای آنکه مختصرا از فضل الهی صحبت به میان آوریم اشاره می نماییم به دو آیه از قرآن کریم ولو لا فضل الله علیکم و رحمته لتبعتم الشیطان الا قلیلا یعنی و اگر فضل و رحمت الهی شامل حال شما نبود همانا جز اندکی همه از شیطان پیروی می کردید”.

“فلو لا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین یعنی پس اگر فضل و رحمت خداوند شامل حال شما نبود البته در شمار زیانکاران عالم بودید همانطوری که در آیه اول مشاهده می نماییم خداوند (عزوجل) می فرماید: اگر فضل و رحمت خداوند شامل حال شما نبود

جز اندکی همه از شیطان پیروی می نمودید، و این را می دانیم که پیروی از شیطان برابر است با ضلالت و گمراهی و ورود به خشم و غضب الهی و فضل خداوند، توفیق و عنایتش به بندگان و راهنمایی آنان به سوی عبادت و اطاعتش می باشد “یهدی من یشاء الی صراط مستقیم یعنی (خداوند) هرکه را بخواهد

به راه مستقیم هدایت می نماید به طوری که در قرآن می فرماید: ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین یعنی و از وسوسه های شیطانی پیروی نکنید، به درستی که او برای شما دشمنی آشکار است و در آیه دوم که می فرماید: اگر فضل و رحمت خداوند بر بندگانش نبود و آنها را هدایت نمی نمود

به حقیقت که آنان از شیطان پیروی نموده و مورد غضب الهی واقع می شدند و دوزخ بر آنان واجب می گشت و در حالی که از زیانکاران شده بودند چرا که ان الانسان لفی خسر یعنی به درستی که انسان در خسران و زیان است پس فضل خداوند به بندگانش همان هدایت به صراط مستقیم است

هدایتی که در بهای رحمت و بخشش خداوند را بر روی بندگانش می گشاید که ما نیز در این روز از خداوند می خواهیم که ابواب فضل و رحمتش را بر روی ما بگشاید…

و انزل علی فیه برکاتک “و در این روز بر من برکاتت را نازل فرما

برکات الهی

در اول دعا از خداوند درخواست نمودیم که دربهای فضل و رحمتش را بر روی ما بگشاید، زیرا هنگامی که دربهای فضل و رحمت او بر روی بندگان گشوده شود آنگاه است که برکات و رحمات الهی بر سر بندگان فرود می آید که اگر بخواهیم به آن برکات اشاره نماییم

آنها را به دو دسته تقسیم می کنیم: 1- برکات مادی 2- برکات معنوی، که برکات مادی شامل جمیع نعمتهایی است که انسان از آنها به عنوان مایحتاج زندگی خود استفاده می نماید مثل (آب، میوه جات، سبزیجات و…) و برکات معنوی شامل نعمتهایی است :

که انسان از آنها به عنوان راه و وسیله ای برای تقرب به ذات اقدس الهی استفاده می کند مثل (توبه، استغفار، ذکر، دعا و…) که ما نیز از خداوند در این روز می خواهیم که برکاتش را بر سر ما بباراند…3- و وفقنی فیه لموجبات مرضاتک “و در این روز مرا به موجبات رضا و خشنودیت موفق بدار”

آنچه که موجب رضایت الهی است

با توجه به آیات و روایات رضایت خداوند در این است که بنده مومن از دستورات خداوند و رسولش اطاعت نموده و در انجام آنها قصور نورزد و اطیعوالله و الرسول لعلکم ترحمون یعنی و از حکم خدا و رسول او فرمان برید، باشد که مشمول رحمت و لطف خداوند گردید و به صورت جامع تر انجام واجبات و ترک محرمات الهی است

موجبات رضایت الهی را از بندگان خویش فراهم می سازد. تا به درجه رضی الله عنهم و رضوانه ذلک الفوزالعظیم یعنی خداوند از آنان راضی است و آنان از پروردگار خویش که این رستگاری عظیم است دست یابند که ما نیز از خداوند در این روز خواستاریم که ما را موفق بدارد تا اینکه به رضا و خشنودی او دست یابیم…

4- و اسکنی فیه بحبوحات جناتک یا مجیب دعوه المضطرین “و مرا در این روز در وسط بهشتهایت مسکن ده این پذیرنده دعای مضطرو پریشان”

یا مجیب الدعوات

همان طور که می دانیم خداوند در قرآن می فرماید: و اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوه الداع اذا دعان… یعنی “هنگامی که بندگان من از تو در مورد من سئوال می کنند، بگو که من نزدیک (آنها هستم) و اجابت می کنم دعای کسانی را که مرا می خوانند و از من درخواست می کنند.

” پس ما نیز در این روز از خداوند خواستاریم که ما را از خشم و غضب خود دور ساخته و به بهشت برینش که سرچشمه رضایت اوست، داخل سازد.ان شاءالله که تابع باشیم .


مطالب بیشتر در این مورد

اعمال شب نوزدهم اولین شب قدر ماه مبارک رمضان


اگر هنوز مجردی پس کلیک کن بیا تو!!!!!!!!

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه