توصیه یکی از بزرگان برای پرداخت صحیح صدقه

صدقه

توصیه یکی از بزرگان برای پرداخت صحیح صدقه

  • آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: اگر می خواهی صدقه بدهی، همین ‌طوری صدقهنده؛ زرنگ باش! حواست جمع باشد، صدقه را از طرف امام رضا (ع) برای سلامتیآقا امام زمان (عج) بده! برای دو معصوم است؛ دو معصومی که خدا آنها را دوست دارد، ممکن نیست خداوند این صدقه ی تو را رد کند. تو هم اینجا حق واسطه ‌گری‌ ات را می گیری. تو واسطه ‌ای و همین حق واسطه‌ گری است که اجازه می دهد تو به مراحل خاص برسی.

توصیه یکی از بزرگان برای پرداخت صحیح صدقه


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه